NAZIV PROJEKTA:

„Širenje metodologije Servisnog učenja u Bosni i Hercegovini“

TRAJANJE PROJEKTA: 01.05.2019. - 31.10.2021.

GEOGRAFSKO PODRUČJE POKRIVENOSTI

Ova inicijativa usmjerena je na širenje postojeće prakse metodologije Servisnog učenja u školama Tuzlanskog kantona u BiH. Partnerstvo ćemo ponuditi obrazovnim ustanovama Srednjobosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona 10, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Unsko-sanskog kantona i Tuzlanskog kantona te nevladinim organizacijama koje su zainteresovane za razvoj metodologije Servisnog učenja u školama.

OPIS PROJEKTA

„Širenje metodologije Servisnog učenja u Bosni i Hercegovini“ je projekat predložen od strane Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla (u daljnjem tekstu MIOS) s ciljem povećanja kvaliteta nastave i učenja u formalnom obrazovnom sektoru BiH i davanja na značaju esencijalnim promjenama u obrazovanju - promjenama kod prosvjetnih radnika/ca koji razumiju holistički razvoj i rast mladih ljudi koji posjeduju funkcionalno znanje i vještine i snažan osjećaj za zajednicom u kojoj žive u cilju promjene vlastitih života.

Kroz ovaj projekat ponudićemo:

1.)    Treninge za nastavno osoblje i menadžment škola u cilju pružanja podrške različitim strategijama učenja učenika/ca;

2.)    Savjetovanje i umrežavanje škola i partnera - podrška u osiguravanju transformacije i održivosti projektnih intervencija,

3.)    Uspostavljanje pedagoških radionica kao strukture unutar MIOS-a za inovacije u tehnologijama poučavanja i učenja kako bi se osigurale prateće aktivnosti za svakog učenika/cu unutar škola.

Metodologija Servisnog učenja kombinuje učenje u školi i podršku zajednici koju razvijaju, provode i evaluiraju učenici/ce. To će imati veliki uticaj na učenike/ce jer će biti vrlo aktivni u procesu implementacije svih koraka servisnog učenja. To će osigurati da učenici koriste ono što su naučili u učionici, razvijajući tako osjećaj pripadnosti i vrijednosti. Nastavnici/ce će, kao glavna ciljna grupa, naučiti više o fascilitiranju procesa učenja, a ne o samoj implementaciji sadržaja, i pobrinuti se da steknu jasnoću što treba uraditi kako bi se razvilo smisleno i funkcionalno znanje. Školski menadžment će biti u prilici da nauči više o otvorenosti škole prema zajednici i odgovornosti za brigu o zajednici.

CILJ PROJEKTA

Ovim projektom željeli bismo proširiti metodologiju Servisnog učenja na škole izvan Tuzlanskog kantona. Želimo doprinijeti sistematskim promjenama i kvalitetu formalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini kao preduslov za holistički rast i razvoj mladih ljudi koji posjeduju funkcionalno znanje i vještine i snažan osjećaj za zajednicom u kojoj žive u cilju promjene vlastitih života.