Poštovani/e prosvjetni/e radnici i radnice,

Cilj ovog projekta jeste širenje metodologije Servisnog-Učenja na škole izvan Tuzlanskog kantona. Želimo doprinijeti sistematskim promjenama i kvalitetu formalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini kao preduslov za holistički rast i razvoj mladih ljudi koji posjeduju funkcionalno znanje i vještine i snažan osjećaj za zajednicom u kojoj žive u cilju promjene vlastitih života.

U projektne aktivnosti su direktno uključeni/e direktori/ice, pedagozi/ce i nastavno osoblje uključenih škola, dok kroz rad nastavnika/ca u nastavi učenici/e će indirektno biti uključeni te kroz povratnu informaciju nastavnog osoblja moći ćemo mjeriti efekte primjene svih projektnih intervencija.

Realizacija projektnih aktivnosti u kojoj su uključene ciljne grupe realizira se u partnerskoj saradnji sa Pedagoškim zavodom Zeničko-dobojskog kantona gdje je u realizaciju projektnih aktivnosti uključeno 11 osnovnih i srednjih škola, i to:

1. JUOŠ "Olovo" Olovo

2. JUOŠ "Maglaj" Maglaj

3. JUOŠ "Mak Dizdar" Zenica

4. JUOŠ "Skender Kulenović" Zenica

5. JU Prva osnovna škola Zavidovići

6. JUOŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Kakanj

7. JUOŠ "9. septembar" Medakovo Tešanj

8. JUOŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Visoko

9. JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Olovo

10. JU Mješovita srednja škola Maglaj

11. JU Mješovita srednja škola Zenica