Poštovani/e prosvjetni/e radnici i radnice,

cilj ovog projekta jeste širenje metodologije Servisnog-Učenja na škole izvan Tuzlanskog kantona. Želimo doprinijeti sistematskim promjenama i kvalitetu formalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini kao preduslov za holistički rast i razvoj mladih ljudi koji posjeduju funkcionalno znanje i vještine i snažan osjećaj za zajednicom u kojoj žive u cilju promjene vlastitih života.

U projektne aktivnosti su direktno uključeni/e direktori/ice, pedagozi/ce i nastatavno osoblje uključenih škola, dok kroz rad nastavnika/ca u nastavi učenici/e će indirektno biti uključeni te kroz povratnu informaciju nastavnog osoblja moći ćemo mjeriti efekte primjene svih projektnih intervencija.

Realizacija projektnih aktivnosti u kojoj su uključene ciljne grupe realizira se u partnerskoj saradnji sa Pedagoškim zavodom Unsko-sanskog kantona. U Unsko – sanskom kantonu u realizaciju projektnih aktivnosti je uključeno 8 osnovnih škola, i to:

  1. JU OŠ „Bužim“, Bužim
  2. JU OŠ „5. Oktobar“, Sanski Most
  3. JU OŠ „Prekounje“, Bihać
  4. JU OŠ „Cazin“, Cazin
  5. JU Druga osnovna škola, Bosanska Krupa
  6. JU OŠ „Ahmet Hromadžić“, Bosanski Petrovac
  7. JU Prva osnovna škola, Velika Kladuša
  8. JU OŠ „Ključ“, Ključ

Poštovane pedagogice,

Nakon prva dva modula edukacije koje ste imali priliku pohađati online putem susreta koje nudi Zoom aplikacija, prad vama se nalazi vaš lični prostor za rad, razmjenu i dijeljenje informacija i svega što vam bude bilo potrebno tokom realizacije vašeg zadatka u praksi.

Nakon što smo završili i drugi susret oko teme kultura povratne informacije u školama, razmijenili koje prakse  imamo u radnim kolektivima, koje alate koristimo, ispred MIOS-a Tuzla želimo da predložimo neke korake u daljem radu na uvođenju i snažnijoj prisustnosti ovog modela učenja i razvoja svih aktera u školi.

Dodatno kroz ovaj proces podržavati ćete nastavnike koji iz Vaše škole prolaze praksu primjene Servisnog-Učenja u nastavi.

Kako biste nesmetano mogle da radite na vašem praktičnom zadatku i da se prisjetite sadržaja koji smo imali priliku da zajedno prođemo, pred vama se nalazi:

1. folder sa video snimcima prva dva modula edukacije,

2. folder sa korištenim materijalima tokom edukacije,

3. folder sa uputama za izvršenje zadatka u praksi i 

4. pedagoški forum - dio gdje možete postavljati pitanja, dijeliti i razmijenjivati informacije sa vašim kolegicama i sa nama. 

Želimo vam uživanje u radu i korištenju platforme Virtuelnog edukacijskog centra MIOS Tuzla!