Tokom kursa učesnici/e će imati priliku da:

  • nauče šta je Serivisno-Učenje
  • nauče kako se provodi Servisno-učenje u školi i zajednici
  • prepoznaju praksu koja zadovoljava metodologiju Servisnog-Učenja
  • izrade praksu primjenom Servisnog-Učenja

Tokom ovog kursa susreti ćemo se sa sljedećim temama:

  • Šta je Servisno-Učenje
  • Faze Servisnog-Učenja
  • Standardi kvaliteta za nastavnu praksu Servisnog-Učenja
  • Mogućnosti provođenja Servisnog-Učenja virtuleno
  • Alati za digitalno vođenje
  • Izrada nastavne forme Servisnog-Učenja.