NAZIV PROJEKTA: Škole kao mikro-generatori pozitivnih društvenih promjena u zajednicama


LOKACIJA: Bosna i Hercegovina, sve administrativne jedinice

UČESNICI: Predstavnici iz 29 škola (osnovnih i srednjih):

87 nastavnika/ca za temu Servisno-Učenje

145 nastavnika/ca za temu Suradničko učenje.

IMPLEMENTATOR: Međunarodno udruženje "Interaktivne otvorene škole"

TRAJANJE: 12 mjeseci; februar 2021. – februar 2022.

FINANSIJERI: 

  1. Vijeće Evrope
  2. Međunarodno udruženje "Interaktivne otvorene škole", BiH

OPĆI CILJ projekta je doprinijeti jačanju i povećanju demokratske prakse na razini učionice, škole i zajednice između škola-učenitelja, učenika, menadžementa, kao i unutar ekosustava projekta - sve uključene škole.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  1. Jačati kompetencije učitelja i učenika za generiranje pozitivnih društvenih promjena kroz demokratsku kulturu učenja u učionici
  2. Jačati školske prakse umrežavanja u Bosni i Hercegovini.


PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  1. Uvodni internetski sastanak sa školama – mart 2021
  2. Razvoj prostora digitalnih resursa – april 2021
  3. Trening za nastavnike o pedagogiji Servisnog-Učenja
  4. Obuka za nastavnike - suradničko učenje  
  5. Završna konferencija – januar/februar 2022.