Poštovani/e,

aktivnost "Servisno-Učenje i demokratske kompetencije" obuhvata edukaciju učesnika/ca i  primjenu Servisnog-Učenja u nastavnom procesu.

Ova aktivnost uključuje tri modula (ukupno 6 dana):

 1. modul (2 dana - virtuelno) mart/april 2021.,
 2. modul - (dva dana - uživo) maj ili avgust 2021.,
 3. modul - (2 dana - virtuelno) decembar 2021 - januar 2022.

 

Učesnici/e: iz uključenih škola po 3 člana nastavnog osoblja - ukupno 87 učitelja. 

Osim metodologije nastavnih praksi Servisnog- Učenja, učesnici/e će biti u parovima škola koja provode slične teme i namjerom umrežavanja, razmjene praksi, zajedničkog učenja i povezivanja učenika/ca.  

Primjena Servisnog-Učenja biti će od septembra do decembra 2021. 

Škole će imati priliku planirati svoje aktivnosti na individualnom nivou, ali i tokom mrežnih susreta.

Ovaj virtuelni prostor omogućava da:

 1. preuzmete sve materijale neophodne da pripremite i provedete praksu Servisnog-Učenja, 
 2. snimite (upload) vlastitu praksu Servisnog-Učenja
 3. postavite pitanje svima u grupi i voditeljici.

Iz MIOS-a smo vam na raspolaganju za pitanja, pojašnjenja i podršku u korištenju.

Kontakt mail: muios@bih.net.ba

Edina Malkić


Poštovani/e,

Pred vama se nalaze materijali i sadržaji koje smo završili tokom II modula edukacija Servisno - Učenje.

Ciljevi edukacije II modula:

 1. Naučiti o svim fazama primjene Servisnog-Učenja;
 2. Razviti ideju za Servisno-Učenje u vlastitoj školi;


Očekivani ishodi edukacije:

Nakon obuke učesnici/e će:

 • biti osposobljeni da realiziraju tema iz NPP-a primjenom Servisnog-Učenja u realnom okruženju – školama, obrazovnim Centrima, metodičkoj praksi,
 • ovladati tehnikama ispitivanja potreba zajednice,
 • ovladati metodama refleksije sa akterima servisnog učenja,
 • biti osposobljen za facilitiranje procesa učenja djece u okruženju škole i zajednice i izgradnje funkcionalnog znanja;
 • ovladati različitim načinima dokumentiranja rezultata inoviranja nastavne prakse; 
 • znati kako podstaći, razviti i/ili poboljšati interakciju kroz zajedničke projekte sa učenicima, nastavnicima i roditeljima, vanjskim partnerima;
 • razviti dodatni nastavni materijal kroz dokumentovanje vlastitog rada kao "dobre" prakse koja će dalje služiti kao osnov za budući rad u školama


Ovdje ćete pronaći radne listove, uputu za primjenu Servisnog-Učenja u praksi, obrazac za izradu nacrta nastavne prakse Servisno-Učenje  primjere iz prakse, dodatni materijal za čitanje. 


O edukaciji "Servisno-Učenje i demokratske kompetencije"

Aktivnost "Servisno-Učenje i demokratske kompetencije" obuhvata edukaciju učesnika/ca i  primjenu Servisnog-Učenja u nastavnom procesu.

Ova aktivnost uključuje tri modula (ukupno 6 dana):

 1. modul (2 dana - virtuelno) mart/april 2021.,
 2. modul - (dva dana - uživo) maj ili avgust 2021.,
 3. modul - (2 dana - virtuelno) decembar 2021 - januar 2022.

 

Učesnici/e: iz uključenih škola po 3 člana nastavnog osoblja - ukupno 87 učitelja. 

Osim metodologije nastavnih praksi Servisnog- Učenja, učesnici/e će biti u parovima škola koja provode slične teme i namjerom umrežavanja, razmjene praksi, zajedničkog učenja i povezivanja učenika/ca.  

Po završetku 1. modula učesnici/e će dobiti upute za primjenu Servisnog-Učenja u praksi u školskom kontekstu: u parovima škola za provođenje nastavnih praksi Servisnog-Učenja u zajednici. Glavna tema ovih projekata bit će škole kao mikro-generatori kohezije i suživota između različitih zajednica. 

Drugi modul više će ući u proces postavljanja aktivnosti tako da pokrivaju definirane demokratske kompetencije. Učitelji će doći s prioritetnim potrebama, razviti vezu s nastavnim planom i programom i usredotočiti se na demokratske kompetencije i vratiti se u praksu obavljanja aktivnosti. 

Na trećem modulu nastavnici će reflektirati sav proces učenja i analizirati ispunjavanje definiranih kompetencija. Ova će se aktivnost provoditi na mreži i uživo- tražit ćemo najprikladnija mjesta za obuku na licu mjesta zbog mjera protiv pandemije COVID-19.


Primjena u praksi znači provedbu nastavnih praksi Servisnog-Učenja. Servisno-Učenje temelji se na potrebama zajednice i sadržaju kurikuluma - balansirajući ove strane. 

Glavni kriteriji bit će sudjelovanje najmanje 30 učenika po svakoj školi. 

Svaki školski tim izradit će završni izvještaj po završetku svih aktivnosti. Tijekom provedbe ovih aktivnosti MIOS će podržavati učitelje i održavati vezu. Primjena Servisnog-Učenja biti će od septembra do decembra 2021. 

Škole će imati priliku planirati svoje aktivnosti na individualnom nivou, ali i tokom mrežnih susreta.

Ovaj virtuelni prostor omogućava da:

 1. preuzmete sve materijale neophodne da pripremite i provedete praksu Servisnog-Učenja, 
 2. snimite (upload) vlastitu praksu Servisnog-Učenja
 3. postavite pitanje svima u grupi i voditeljici.

Iz MIOS-a smo vam na raspolaganju za pitanja, pojašnjenja i podršku u korištenju.

Kontakt mail: muios@bih.net.ba

Edina MalkićPoštovani/e,

Ovo je prvi modul edukacije za Servisno-Učenje ili učenje kroz angažman. 

Ovaj modul smo proveli virtuelnim putem na datume: 22 - 23. 3. 2021., 29 - 30. 3. 2021. i 12 - 13. 4. 2021.  

Ovdje možete pronaći:

 1. snimak od tri dvodnevna susreta: 
 2. materijale korištene tokom svih susreta
 3. fotografije uradaka grupa
 4. prezentacija.
Ovdje možete postavljati teme za diskusiju, dati prijedlog novih edukacija...


Radujemo se  učenju i razmjeni praksi sa vama. 


Srdačno iz MIOS-a

Edina Malkic