Poštovani/e,

aktivnost "Kooperativno/saradničko učenje" obuhvata edukaciju učesnika/ca i primjenu sadržaja za pripremu i realizaciju nastavnog procesa procesa.


Ova aktivnost uključuje tri modula (ukupno 5 dana):

 • I modul (2 dana - virtuelno) septembar i oktobar 2021.,
 • II modul - (2 dana - uživo ili virtuelno) oktobar - decembar 2021.,
 • III modul - (1 dan - virtuelno) januar 2022.

 

Učesnici/e: iz uključenih osnovnih i srednjih škola; po 5 članova/ica nastavnog osoblja - ukupno 145 predstavnika/ca nastavnika/ca. 


Ciljevi edukacije:

 • obučiti nastavnika/ca za primjenu saradničkog učenja u nastavi kao pristupa za izgradnju kompetencija učenika/ca.
 • učiti i primjenjivati nove strukture kooperativnog učenja kako bi povećali angažman učenika u učionici.

 

Ishodi edukacije:

Očekujemo da će učesnici nakon edukacija:


 • razlikovati šta jeste i šta nije kooperativno učenje (KU)
 • objasniti važnost KU za učenika
 • nabrojati prednosti uspješnog KU
 • opisati organizaciju učionice za KU
 • razlikovati osnovne elemente KU po Johnson-u i Kaganu
 • identifikovati povezanost strukture KU sa NPP
 • razlikovati strukture KU po specifičnim funkcijama
 • prakticirati 10 bazičnih struktura KU, kako bi povećali angažman učenika u učionici
 • razvijati ključne demokratske kompetencije učenika/ca primjenom saradničkog učenja.

  

Primjena naučenog sa edukacija će se desiti od oktobra 2021. do januara 2022. godine. 


Škole će imati priliku planirati svoje aktivnosti na individualnom nivou, ali i tokom mrežnih susreta.


Ovaj virtuelni prostor omogućava da:

 1. preuzmete sve materijale neophodne da pripremite i provedete praksu u nastavi, 
 2. snimite (upload) vlastitu praksu
 3. postavite pitanje svima u grupi i voditeljici.


Iz MIOS-a smo vam na raspolaganju za pitanja, pojašnjenja i podršku u korištenju.


Kontakt osoba: Edina Malkić

Kontakt mail: muios@bih.net.ba

Kontakt telefon: 035 258 358

Poštovani/e,

aktivnost "Kooperativno/saradničko učenje" obuhvata edukaciju učesnika/ca i primjenu sadržaja za pripremu i realizaciju nastavnog procesa procesa.


Ova aktivnost uključuje tri modula (ukupno 5 dana):

 • I modul (2 dana - virtuelno) septembar i oktobar 2021.,
 • II modul - (dva dana - uživo ili virtuelno) oktobar - decembar 2021.,
 • III modul - (1 dan - virtuelno) januar 2022.

 


Učesnici/e: iz uključenih škola po 5 članova nastavnog osoblja - ukupno 145 predstavnika/ca nastavnika/ca. 


Cilj edukacija je obuka nastavnika/ca za primjenu saradničkog učenja u nastavi kao pristupa za izgradnju kompetencija učenika/ca. 


Ishodi

Očekujemo da će učesnici nakon edukacija:


 • razumjeti šta podrazumijeva saradničko učenje u nastavi i doprinos u održavanju kvalitetne interakcije učenika/ca,
 • znati primijeniti Kaganove esecijalne stukture u nastavnom procesu,
 • moći planirati nastavni proces koristeći esencijalne strukture,
 • razvijati ključn demokratske komptencije učenika/ca primjenom saradničkog učenja,

  


Primjena naučenog sa edukacija će se desiti od oktobra do decembra 2021. godine. 


Škole će imati priliku planirati svoje aktivnosti na individualnom nivou, ali i tokom mrežnih susreta.


Ovaj virtuelni prostor omogućava da:


 • preuzmete sve materijale neophodne da pripremite i provedete praksu u nastavi, 
 • snimite (upload) vlastitu praksu
 • postavite pitanje svima u grupi i voditeljici.


Iz MIOS-a smo vam na raspolaganju za pitanja, pojašnjenja i podršku u korištenju.


Kontakt mail: muios@bih.net.ba


Edina Malkić

Poštovani/e,

aktivnost "Kooperativno/saradničko učenje" obuhvata edukaciju učesnika/ca i primjenu sadržaja za pripremu i realizaciju nastavnog procesa procesa.


Ova aktivnost uključuje tri modula (ukupno 5 dana):


 • I modul (2 dana - virtuelno) septembar i oktobar 2021.,
 • II modul - (2 dana - uživo ili virtuelno) oktobar - decembar 2021.,
 • III modul - (1 dan - virtuelno) januar 2022.


Učesnici/e: iz uključenih škola po 5 članova nastavnog osoblja - ukupno 145 predstavnika/ca nastavnika/ca. 


Cilj edukacija je obuka nastavnika/ca za primjenu saradničkog učenja u nastavi kao pristupa za izgradnju kompetencija učenika/ca. 


Ishodi

Očekujemo da će učesnici nakon edukacija:


 1. razumjeti šta podrazumijeva saradničko učenje u nastavi i doprinos u održavanju kvalitetne interakcije učenika/ca,
 2. znati primijeniti Kaganove esecijalne stukture u nastavnom procesu,
 3. moći planirati nastavni proces koristeći esencijalne strukture,
 4. razvijati ključn demokratske komptencije učenika/ca primjenom saradničkog učenja,


Primjena naučenog sa edukacija će se desiti od oktobra do decembra 2021. godine. 


Škole će imati priliku planirati svoje aktivnosti na individualnom nivou, ali i tokom mrežnih susreta.


Ovaj virtuelni prostor omogućava da:


 • preuzmete sve materijale neophodne da pripremite i provedete praksu u nastavi, 
 • snimite (upload) vlastitu praksu
 • postavite pitanje svima u grupi i voditeljici.


Iz MIOS-a smo vam na raspolaganju za pitanja, pojašnjenja i podršku u korištenju platforme.


Kontakt mail: muios@bih.net.ba


Edina Malkić